تبلیغات
مهرپژوه - دانلود رایگان گزارش تخصصی تأثیر بازی گروهی و باقاعده مدارس آمادگی مناطق 7 و 8 شهر تهران بر اساس تست رشد اجتماعی وایلند

دانلود رایگان گزارش تخصصی تأثیر بازی گروهی و باقاعده مدارس آمادگی مناطق 7 و 8 شهر تهران بر اساس تست رشد اجتماعی وایلند

دوشنبه 15 آبان 1396
15:48
مهر پژوه


دانلود رایگان گزارش تخصصی تأثیر بازی گروهی و باقاعده مدارس آمادگی مناطق 7 و 8 شهر تهران بر اساس تست رشد اجتماعی وایلند

دانلود رایگان گزارش تخصصی تأثیر بازی گروهی و باقاعده مدارس آمادگی مناطق 7 و 8 شهر تهران بر اساس تست رشد اجتماعی وایلند در قالب pdf در 98 صفحه

چكیده:

در این تحقیق به بررسی اثرا ت بازی گروهی و با قاعدده در رشد اجتماعی دختران 4 تا 5 ساله مدارس آمادگی شهر تهران پرداخته شد، بدین ترتیب از تدوین سوال و فرضیه دال بر اثبات ثبت بازی درمهد كودك بخصوص بازی گروهی و باقاعده درمهد كودك بر میزان رشد اجتماعی، بررسی مباحث نظری و
بخصوص نظری وایلند درمحیط رشد اجتماعی تأكید شد، پد از آن تعداد 60 نفر به عنوان نمونه تحقیق به صورت تصادفی با روش نمونه گیری خوشه ای گزینش شدند و از پرسشنامه وایلند بر روی آنها اجرا گردید. سپس از طریق آزمون t استیودنت گروههای مستقل با آزمون فرضدیه تحقیدق پرداختده شد و مشخص گردید كه میانگین رشد اجتماعی كودكی یا كودكانی كه درمهدد كدودك بازی گروهی و با قاعده انجام میدهند درمقایسه با كودكانی كه در مهد كدودك بازی گروهی و با قاعده انجام نمیدهند، بالاتر است و این تفاوت ازلحاظ آماری 0/01* معنا دار میباشد. بنابراین میتوان نتیجده گیری نمدود كه در سطح بازی گروهی و با قاعده درمهد كودك میتوان تأثیر مثبتی را در افزایش رشد اجتماعی كودكان ایفا نماید.

فهرست عنواین موجود در گزارش تخصصی
تأثیر بازی گروهی و باقاعده مدارس آمادگی:

 • فصل اول
 • موضوع
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت پژوهش
 • هدف پژوهش
 • فرضیه
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی
 • فصل دوم
 • تاریخچه بازی
 • اشارهای گذراند با تاریخچه روانشناسی كودك
 • بازی از دیدگاه اسلام
 • بازی از نظر قرآن
 • بازی در كردار و گفتار معصومین
 • بازی از دید روانشناسی قدیم
 • بازی از دید روانشناسی جدید
 • تعریف بازی و فرق آن با كار
 • بازی و رشد اجتماعی
 • ارزش بازی برای كودكان
 • شرط مقررات خوب و جامع
 • فوائد بازی
 • چرابازی برای رشد كودكان ضرورت دارد؟
 • انواع بازی
 • بازی سمبلیك
 • بازی و بیان كلامی
 • عوامل مؤثر در بازی
 • رشد اجتماعی كودك
 • رفتار اجتماعی كودك
 • اصول رشد شناختی اجتماعی كودك
 • مراحل رشد رهنی اجتماعی كودك كودكستانی و مهد كودكی
 • بازی درمانی
 • فصل سوم
 • جامعه آماری
 • نمونه و روش نمونه گیری
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • ابزار پژوهش
 • روشهای آماری
 • نمره گذاری
 • فصل چهارم
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده ازپیمایش
 • توصیفی و استنباطی
 • بحث و نتیجه گیری
 • خلاصه
 • یافته های اساسی مربوط به فرضیه های تحقیق
 • محدودیتهای تحقیق
 • پیشنهادات تحقیق
 • منابع
 • ضمائم
آمار وبلاگ

آخرین بروز رسانی :

دیگر امکانات

تماس با پشتیبانی

آخرین مطالب

نویسندگان

دوستان و فرهنگیان عزیز تمامی فایل های مهر پژوه
دارای پشتیبانی 24 ساعته هستند و شما عزیزان با
کلیک بر روی دکمه پشتیبانی بالای صفحه میتوانید با
ادمین مهرپژوه در تماس باشید.
با تشکر.
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مهرپژوه است. || وبلاگ تخصصی علمی پژوهشیمهرپژوه